Do bị bệnh suy thận giai đoạn cuối cần ghép thận để duy trì sự sống nên tôi cần tìm người đủ điều kiện hiến thận nhân đạo gấp 2019 để tiến hành kiểm tra tại bệnh viện lớn của nhà nước,nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành phẫu thuật ngay,bồi dưỡng sức khỏe thỏa đáng  đảm bảo an toàn tuyệt đối hưởng quyền lợi theo tiêu chuẩn của nhà nước.