1. Người hiến

 1. Chứng minh nhân dân gốc + photo công chứng 3 bản.
 2. Giấy khai sinh gốc photo 2 bản (hoặc bản sao 3 bản)
 3. Giấy xác nhận nhân sự (hạnh kiểm) x 3 bản: có dản ành 3 x 4
 4. Đơn tình nguyện hiến thận: 3 bản gốc: có dán ảnh 3 x 4
 5. Giấy đăng kí kết hôn x 3 bản (photo công chứng hoặc bản sao).
 6. Sổ hộ khẩu gốc+ photo có công chứng 3 bản
 7. Giấy xác nhận nhân thân về quan hệ giữa: Bố+ mẹ đẻ hoặc người kí nói rõ quan hệ từng người với người hiến (có dán ảnh mọi người và đóng dấu địa phương): làm 3 bản gốc.

2.Mẹ + bố đẻ và Chồng/vợ làm các giấy tờ sau:

 • Chứng mình nhân dân gốc+ photo có công chứng 3 bản.
 • Sổ hộ khẩu của bổ + mẹ đẻ 3 bàn photo công chứng.
 • Giấy xác nhận nhân sự (hạnh kiểm) x 3 bản: có dán ảnh 3 x 4
 • Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục yêu cầu trên, nộp lại cho chúng tôi qua ZALO

Tất cả các thành viên. Bố, mẹ đẻ và chồng/vợ đều phải đến viện để bệnh viện tư vấn.

Trong trường hợp người thân không đển dược phải làm bổ sung:

 1. Giấy ủy quyên của bố cho mẹ nói rõ : Uỷ quyền ký pháp lý cho con về việc hiến thận
 2. Giấy ra viện (hoặc xác nhận tình trạng bệnh tật hiện tại)